Här kommer travraden att presenteras så småningom…….