Men så här ser raden ut, men är då reducerad.

1. 2, 4, 5, 6, 9

2. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12

3. 3, 4

4. 2, 4, 7

5. 1, 3, 6, 14

6. 14

7. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Understrukna = A-hästar, två a-hästar rätt ger 7 rätt.

Hade Gubbar