Någon som hört några livstecken från Nocken, han har väl fått alla uppgifter för att kunna vara med på sidan. men han kanske behöver lite utbildning först. Har ju nyss skaffat internet, så det är en helt ny värld som har öppnats för honom. så vi skall väl inte ha för stora krav på honom än, men har du problem nocken ring 112 för vidare info. Han kan ju även försvunnit ner i träsket med laget i hans hjärta, en djup depression kan ju få även den bäste att undvika omvärlden.