Naturligtvis finns det även en rad med samtliga A-hästar ggr 10.