Då tycker jag att vi bestämmer den 10 april.

Kenneth