med Kina för din del Peter?? Tråkigt för din del, sedan får ju inte jag något matsällskapsmiley

Kenneth