Här kommer veckans rad. Hultas och jag har bytt vecka.

/peter

Avd Ordinarie hästar (Res.)
1 2, 3, 4, 5, 6
2 4 (3, 11)
3 1, 5
4 1, 2, 6, 7, 10
5 2, 8, 10, 11
6 1 (4, 12)
7 3, 6, 7, 10

800 rader x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr