En travrad från fjällen

Registrerat spel

Datum: 2011-04-23
Bana: Romme
Spelform: V75, omg. 17

Avd Ordinarie hästar (Res.)
1 2, 3, 5, 11
2 1, 4, 8, 11, 14
3 1, 2, 3, 4, 6
4 3, 6
5 6
6 2
7 2, 3, 4, 8

800 rader x 1 x 0,50 kr =
400,00 kr