Gävle 9 20140222 V75 Harry
Avd-1: 2,6
Avd-2: 6,7,8,13,14
Avd-3: 1,4,5,8,10
Avd-4: 4
Avd-5: 1,11
Avd-6: 1,2,3,6,8,10,11,12
Avd-7: 9
System: 1
800 rader * 1 * 0,50 = 400 kr

Du kan väl lägga ut raden på bloggen.