V75
Inlämnat: 2015-09-12, 10:04
Bollnäs
Lördag 2015-09-12
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd Hästar
1 1 Ajlexes Cubano
2 3 I Am Unique
3 1, 2, 4, 9
4 1, 5, 7, 10, 13
5 2, 5
6 3, 4, 5, 6, 7
7 1, 2, 3, 4

1x1x4x5x2x5x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.