Hoppas på lite tur för en gångs skull!

V75
Inlämnat: 2015-11-07, 09:21
Eskilstuna
Lördag 2015-11-07
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 9
2: 2, 3, 4, 6, 10
3: 1, 3, 6
4: 7
5: 1, 6
6: 7
7: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12

4x5x3x1x2x1x7 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.