V75

Inlämnat: 2015-12-26, 12:19

Solvalla

Lördag 2015-12-26

Start: 16:20

Kostnad: 396,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (7)

2: 5 Beppe Am

3: 2, 5, 6, 8

4: 14 Candor Hall

5: 3, 11

6: 1, 4, 6

7: 1, 8, 11

11x1x4x1x2x3x3 = 792 rader.

792 x 1 x 0,50 kr = 396,00 kr.

Totalt: 396,00 kr.