V75
Inlämnat: 2016-01-02, 13:53
Romme
Lördag 2016-01-02
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 4, 7, 8, 10
2: 3 Mjölner Komet
3: 2, 6
4: 7 Neon Face
5: 1, 3, 7, 8, 10
6: 4, 5, 9, 11
7: 2, 4, 7, 11

5x1x2x1x5x4x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.