Siktar på att spela in dryckespaketen nu.

V75

Inlämnat: 2016-01-23, 16:02

Axevalla

Lördag 2016-01-23

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 11 Tack Wee (9)

2: 1, 7, 9, 12, 15

3: 2, 3, 7, 10

4: 11 Makin it Easy (7)

5: 1, 5 (7)

6: 1, 4, 6, 9

7: 1, 2, 4, 6, 11

1x5x4x1x2x4x5 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: BMC WTJ PZS