Provar väl igen att få till det.

V75

Inlämnat: 2016-02-20, 15:03

Bollnäs

Lördag 2016-02-20

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 5, 8, 9 (3)

2: 14 Qvarting (6)

3: 1, 3, 5, 9 (6)

4: 6 Fighting Bax (10)

5: 3, 9 (10)

6: 2, 3, 9, 11, 14

7: 1, 2, 4, 9, 11

4x1x4x1x2x5x5 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.