V75
Inlämnat: 2016-02-27, 10:30
Harry Boy
Halmstad
Lördag 2016-02-27
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5, 6, 8, 9
2: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14
3: 3 Fleetfoot Hanover
4: 3, 7, 8, 11
5: 4 Diotima F.
6: 1, 4, 7, 10, 12
7: 7 Michelangelo Ås

5x8x1x4x1x5x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.