V75
Inlämnat: 2016-04-30, 09:20
Åby
Lördag 2016-04-30
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 4
2: 2, 3, 4, 7
3: 5 Västerbo Arthur
4: 9, 10
5: 2, 3, 4, 5, 8
6: 1, 2
7: 2, 4, 6, 9, 10
BOOST nr: 974

2x4x1x2x5x2x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: LZF DQT TNM

/hultas