V75
Inlämnat: 2016-05-05, 00:30
Örebro
Lördag 2016-05-07
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5 Fossens Bonus (9, 11)
2: 2, 4, 5, 9
3: 1, 3, 7, 10, 11
4: 2 Say that Again (7, 10)
5: 2, 3, 9, 10
6: 2, 3, 4, 5, 9
7: 12, 13 (10)
BOOST nr: 267

1x4x5x1x4x5x2 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.