V75
Inlämnat: 2016-05-21, 14:02
Gävle
Lördag 2016-05-21
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 5, 6, 7
2: 2, 3, 6, 12
3: 4, 5, 9, 11
4: 12 Tangen Haap
5: 4, 5, 7, 8, 11
6: 5 Adrians Girl
7: 1, 10
BOOST nr: 782

5x4x4x1x5x1x2 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.