V75
Inlämnat: 2016-05-28, 10:24
Solvalla
Lördag 2016-05-28
Start: 15:15
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 9
2: 2, 3, 7, 9, 10
3: 4, 5
4: 2, 11
5: 1, 6, 7, 15
6: 1, 2, 3, 5, 9
7: 13 Mellby Viking
BOOST nr: 295

2x5x2x2x4x5x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: FPK QQS XFG