V75

Inlämnat: 2016-06-11, 12:19

Östersund

Lördag 2016-06-11

Start: 20:30

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

2: 10 Solör Stegg

3: 4 Sir Ratzeputz

4: 1, 9, 11, 14

5: 2, 3, 6, 7

6: 7 Nimbus C.D.

7: 1, 2, 3, 5, 10

10x1x1x4x4x1x5 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.