Känner på mig att Harry är en ok kille idag

V75
Inlämnat: 2016-06-26, 14:57
Harry Boy
Kalmar
Söndag 2016-06-26
Start: 16:20
Kostnad: 445,50 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 5, 6, 7, 9
2: 1 Tudor Kronos
3: 2, 3, 12
4: 14 On Hold
5: 3, 5, 10
6: 2, 4, 9
7: 1, 2, 5, 10, 11
BOOST nr: 104

6x1x3x1x3x3x5 = 810 rader.
810 x 1 x 0,50 kr = 405,00 kr.
BOOST: 40,50 kr
Totalt: 445,50 kr.
Rättningskod: DZT FTR GPM