V75

Inlämnat: 2016-07-29, 14:57
Bollnäs
Lördag 2016-07-30
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 8 Backorder
2: 1, 2, 5, 6, 12
3: 8 Fire to the Rain
4: 1, 14
5: 2, 3, 5, 7
6: 1, 4, 7, 8
7: 1, 4, 5, 6, 9
BOOST nr: 172

1x5x1x2x4x4x5 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

BOOST: 40,00 kr

Totalt: 440,00 kr.