V75

Inlämnat: 2016-08-06, 11:37

Rättvik

Lördag 2016-08-06

Start: 16:20

Kostnad: 440,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 3, 6, 7, 8, 10

2: 1 Smokey Herman (11)

3: 2 Volstead

4: 5, 10, 13, 14, 15

5: 3 Oki Doki Face (6)

6: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

7: 3, 5, 9, 15

BOOST nr: 563

5x1x1x5x1x8x4 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

BOOST: 40,00 kr

Totalt: 440,00 kr.