V75
Inlämnat: 2016-08-20, 11:07
Örebro
Lördag 2016-08-20
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4
2: 1, 2, 4, 9
3: 1, 3, 4, 7, 11
4: 3, 6
5: 2 Countdown Fougett
6: 4 Makethemark
7: 1, 3, 4, 7, 10
BOOST nr: 986

4x4x5x2x1x1x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: NDF KTK TDJ