V75
Inlämnat: 2016-09-10, 09:42
Hagmyren
Lördag 2016-09-10
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 6, 7
2: 1, 2, 9, 13
3: 2 B.B.S.Sugarlight (4)
4: 5, 6, 9, 10, 15
5: 1, 3, 6
6: 6 Seedorf O.M.F.
7: 2, 3, 6

5x4x1x5x3x1x3 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.