V75
Inlämnat: 2016-09-17, 10:47
Solänget
Lördag 2016-09-17
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 7, 10
2: 1, 4, 6, 7, 13
3: 7, 9
4: 1, 3, 6, 12, 14
5: 1 Linus Boy
6: 3, 7, 11, 12
7: 3 Mellby Apollo
BOOST nr: 432

4x5x2x5x1x4x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: PLM NQJ DFW