V75
Inlämnat: 2016-10-08, 14:02
Skellefteå
Lördag 2016-10-08
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Bravo Navarone
2: 1, 6
3: 2, 3, 7
4: 2, 6, 10, 11, 12, 15
5: 1 Bungle Rain
6: 2, 4, 7, 8, 11
7: 2, 4, 5, 7, 9

1x2x3x6x1x5x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: WJS CHR MKM