V75
Inlämnat: 2016-10-15, 08:29
Åby
Lördag 2016-10-15
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 5, 6, 7, 8
2: 10 Broadway Appolo
3: 1, 6, 7, 9
4: 1, 2, 5, 6, 11
5: 1, 5, 7, 10
6: 3, 5
7: 3 Mosaique Face
BOOST nr: 029

5x1x4x5x4x2x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: WJQ GDQ ZXR