V75
Inlämnat: 2016-10-21, 16:08
Romme
Lördag 2016-10-22
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3 Fossens Bonus
2: 4, 6, 12, 13, 15
3: 7 Volstead
4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15
5: 1, 2, 3, 4
6: 1, 3, 5, 6, 10
7: 1 Mellby Collector

BOOST nr: 266