V75
Inlämnat: 2016-11-11, 18:56
Bergsåker
Lördag 2016-11-12
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Mellby Don Juan
2: 1, 14
3: 2, 3, 4, 5, 7
4: 15 Tangen Haap
5: 4, 6, 7, 10
6: 1, 3, 9, 10
7: 4, 5, 7, 8, 11
BOOST nr: 612

1x2x5x1x4x4x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: TDV VHT MXW