V75
Inlämnat: 2016-11-18, 15:44
Bjerke
Lördag 2016-11-19
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 9 (1, 5)
2: 1, 3, 7, 9, 10
3: 2 Treasure Kronos (7, 6)
4: 1, 9, 10, 12
5: 2, 3, 5, 9
6: 9 Cruzado Dela Noche (10)
7: 1, 3, 6, 9, 10
BOOST nr: 835

2x5x1x4x4x1x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.