V75
Inlämnat: 2016-12-10, 13:24
Färjestad
Lördag 2016-12-10
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 7
2: 7 Fender
3: 4 On Track Piraten
4: 4, 5, 9, 10
5: 2, 3, 4, 9, 10
6: 2, 5, 6, 8
7: 1, 3, 4, 10, 11
BOOST nr: 193

2x1x1x4x5x4x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: RQH CHN LWC