V75
Inlämnat: 2016-12-17, 09:04
Åby
Lördag 2016-12-17
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6, 7, 9, 10
2: 1, 6
3: 2, 3, 10
4: 7 Pense Kloster
5: 1, 2, 3, 5, 6, 9
6: 8 Juan
7: 1, 2, 4, 9, 11

5x2x3x1x6x1x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr