Ett sista desperat försök att undvika sista platsen. Lämnar över finalerna på annandagen till Kenneth som såg mycket enklare ut. Sedan kan Hultas välja under hela veckan då det är v75 varje dag.

V75

Inlämnat: 2016-12-23, 19:11

Örebro

Fredag 2016-12-23

Start: 19:30

Kostnad: 432,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 4, 5, 9, 10

2: 1, 2, 5, 7, 9, 11

3: 1 Porthos Race (14)

4: 2 La Diva Rossi (5)

5: 1, 2, 6, 11

6: 1 Aron the Baron (3)

7: 1, 2, 6, 12, 14, 15

6x6x1x1x4x1x6 = 864 rader.

864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.

Totalt: 432,00 kr.