V75
Inlämnat: 2016-12-26, 12:44
Solvalla
Måndag 2016-12-26
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4
2: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14
3: 5 On Track Piraten
4: 6 Anna Mix
5: 4, 8, 10
6: 4, 5
7: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10

2x9x1x1x3x2x8 = 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.