Provar Kenneths taktik först längdåkning sedan trav

V75

Inlämnat: 2017-01-14, 15:49

Jägersro

Lördag 2017-01-14

Start: 16:20

Kostnad: 448,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 4, 6

2: 13 Diva Deo (14)

3: 8 Anna Mix (2)

4: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11

5: 1, 4, 7, 9

6: 2 Aron the Baron (3)

7: 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 15

4x1x1x7x4x1x8 = 896 rader.

896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.

Totalt: 448,00 kr.

Rättningskod: BKD VHW ZZG