V75
Inlämnat: 2017-01-21, 15:26
Färjestad
Lördag 2017-01-21
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 4, 6, 8
2: 11 Titan Brodde
3: 2 On Track Piraten
4: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
5: 1, 2, 3, 7
6: 8 Pampalo
7: 1, 10, 11, 14

5x1x1x11x4x1x4 = 880 rader.
880 x 1 x 0,50 kr = 440,00 kr.
Totalt: 440,00 kr.