V75
Inlämnat: 2017-02-03, 17:49
Åby
Lördag 2017-02-04
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2 Even’s First Boy (9, 1)
2: 7, 8
3: 2, 3, 4, 11, 14
4: 7 Basic (1, 5)
5: 2, 3, 4, 7, 10
6: 1, 2, 8, 11
7: 1, 2, 5, 9
BOOST nr: 879

1x2x5x1x5x4x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.