V75
Inlämnat: 2017-02-18, 12:36
Axevalla
Lördag 2017-02-18
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 4, 5, 6, 10, 11
2: 7 Fika
3: 5, 6, 10
4: 7 Nuncio
5: 1, 3, 8, 9, 11
6: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
7: 1 GlobalSatisfaction

6x1x3x1x5x10x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.