V75
Inlämnat: 2017-03-03, 19:03
Kalmar
Lördag 2017-03-04
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2 Mack Dragan (11, 4)
2: 2, 6, 7, 9, 15
3: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12
4: 2, 5, 10, 15
5: 3 Zenit Brick (4, 7)
6: 6 Mitos Gold
7: 2, 4, 6, 9, 10
BOOST nr: 180

1x5x8x4x1x1x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.