V75
Inlämnat: 2017-03-18, 12:56
Harry Boy
Momarken
Lördag 2017-03-18
Start: 16:20
Kostnad: 448,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 10 Frankie Brodde
2: 8 Jetset
3: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
4: 2 Myhreng Jerker
5: 2, 6
6: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
7: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12

1x1x8x1x2x7x8 = 896 rader.
896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.
Totalt: 448,00 kr.
Rättningskod: HJS XTF MTD