V75
Inlämnat: 2017-04-16, 13:33
Romme
Söndag 2017-04-16
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (6, 4)
2: 1, 5 (10, 6)
3: 4, 5, 10 (3, 6)
4: 9 Månprinsen A.M. (6, 5)
5: 2 Disco Volante (1, 12)
6: 4 Test Drive (8, 3)
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (4, 10)

12x2x3x1x1x1x12 = 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.