V75
Inlämnat: 2017-04-29, 09:18
Åby
Lördag 2017-04-29
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5 (9, 12)
2: 1, 2, 5, 6, 10 (3, 4)
3: 3 Trot Kronos (10, 7)
4: 2, 5, 6, 7 (4, 1)
5: 3 Wild Honey (9, 10)
6: 2, 5, 6, 7, 10 (1, 9)
7: 2, 4, 5, 6 (9, 7)
BOOST nr: 979

2x5x1x4x1x5x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.