Nytt försök

V75

Inlämnat: 2017-05-06, 10:25

Örebro

Lördag 2017-05-06

Start: 16:20

Kostnad: 420,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2 Queer Fish (3, 6)

2: 6 Athos Race (8, 12)

3: 2, 5, 7, 11 (1, 6)

4: 1, 2, 3, 4, 7, 11 (5, 12)

5: 4 Order by Heaven (11, 8)

6: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (12, 11)

7: 1, 7, 9, 10, 14 (8, 13)

1x1x4x6x1x7x5 = 840 rader.

840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.

Totalt: 420,00 kr.