V75
Inlämnat: 2017-05-13, 13:36
Åby
Lördag 2017-05-13
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 4, 6, 12 (3, 5)
2: 7 Donato E. (12, 1)
3: 6 Bravo Navarone (2, 11)
4: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (6, 2)
5: 7 On Track Piraten (1, 4)
6: 1, 8 (3, 7)
7: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (9, 4)

4x1x1x11x1x2x10 = 880 rader.
880 x 1 x 0,50 kr = 440,00 kr.
Totalt: 440,00 kr.