V75
Inlämnat: 2017-05-20, 11:42
Gävle
Lördag 2017-05-20
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Floyd P.Boko (4, 3)
2: 4, 6, 9, 12, 14 (3, 7)
3: 2, 3, 7, 9 (1, 8)
4: 1, 11 (10, 3)
5: 10 Whitehouse Express (4, 2)
6: 1, 4, 6, 7 (5, 2)
7: 2, 4, 5, 9, 11 (8, 3)
BOOST nr: 520

1x5x4x2x1x4x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
BOOST: 40,00 kr
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: KSG TTD PDD

/hultas