V75
Inlämnat: 2017-06-16, 07:12
Boden
Lördag 2017-06-17
Start: 20:30
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 5, 10, 12 (1, 3)
2: 7, 15 (3, 2)
3: 4 Gianluca Boko (9, 7)
4: 2, 10, 11, 13, 15 (6, 7)
5: 2, 6, 7, 10 (8, 9)
6: 2, 3, 4, 5, 10 (11, 9)
7: 2 Propulsion (6, 9)

4x2x1x5x4x5x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: DZS LQH BJG

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-06-16, 07:14
Boden
Lördag 2017-06-17
Start: 22:21
Kostnad: 50,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 4, 5, 10
2: 2 Propulsion

5 x 10,00 kr = 50,00 kr.
Totalt: 50,00 kr.
Rättningskod: GSS HQH KJC