V75
Inlämnat: 2017-07-08, 15:00
Halmstad
Lördag 2017-07-08
Start: 16:20
Kostnad: 405,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 7, 10 (5, 2)
2: 3, 4, 11 (2, 5)
3: 3 Gilda Newport (6, 2)
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (6, 8)
5: 1, 3 (2, 8)
6: 1, 6, 12 (4, 10)
7: 5 Nobel Amok (4, 3)

3x3x1x15x2x3x1 = 810 rader.
810 x 1 x 0,50 kr = 405,00 kr.
Totalt: 405,00 kr.
Rättningskod: BSZ ZHV HCB

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-07-08, 15:02
Halmstad
Lördag 2017-07-08
Start: 18:20
Kostnad: 50,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6, 12
2: 5 Nobel Amok

2 x 25,00 kr = 50,00 kr.
Totalt: 50,00 kr.
Rättningskod: CSV THN MCF