V75

Inlämnat: 2017-07-29, 15:01

Hagmyren

Lördag 2017-07-29

Start: 16:20

Kostnad: 432,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 3, 4, 8 (5, 12)

2: 9 Eva I.H. (1, 10)

3: 2, 3, 5, 6 (11, 4)

4: 1, 6, 7, 8, 13, 14 (11, 10)

5: 4 Tjacko Zaz (3, 2)

6: 2, 8, 11 (5, 1)

7: 1, 2, 7 (12, 9)

4x1x4x6x1x3x3 = 864 rader.

864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.

Totalt: 432,00 kr.

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2017-07-29, 15:02

Avd

1: 11 Sloppy Joe

2: 7 Vincent Zaz

1 x 18,00 kr = 18,00 kr.

Totalt: 18,00 kr